بیمه های طرف قرارداد

   

نام بیمه ها

نام بیمه کد شناسایی
آزاد 101
تامين اجتماعي 102
کارمندي 105
همگاني 106
روستايي 107
ساير اقشار 108
خويش فرما 109
ساير اقشار-نظام ارجاع 1 110
اتباع خارجي 111
حوادث ترافيکي (معاونت درمان) 112
نيروهاي مسلح - پايه 113
نيروهاي مسلح جانبازان 114
بانک صنعت ومعدن 115
بانک قرض الحسنه مهر 116
بانک ملت 117
بانک تجارت 118
بانک توسعه صادرات 119
بانک رفاه 120
بانک سپه 121
بانک کشاورزي 122
بانک ملي (نوين) 123
البرز 124
اميد 125
ايران 126
تعاون 127
کارآفرين 128
بيمه کوثر 129
بيمه ما 130
آسيا 131
دي 132
رازي 133
پارسيان 134
حکمت 135
دانا 136
سامان 137
سينا 138
ميهن 139
نوين 140
معلم 141
صداوسيما 142
آرمان 143
آتيه سازان 144
شرکت نفت 146
شرکت نفت - تحت تکفل 147
صنایع مس ایران 148
صندوق بازنشستگي صنعت نفت 149
صندوق رفاه ارس 150
کانون سردفتران و دفترياران 153
بانک مسکن 155
کمک رسان (SOS) 156
بيمه ملت 164
تجارت نو 165
سرمد 166